Startsida

Välkommen till Upphandling24 Partner. Här samlar vi alla artiklar skriva av våra partner. Artiklarna du hittar här är annonser.

Docent Mari Ann Simovart på UrT:s konferens

Docent Mari Ann Simovart arbetar vid den Juridiska fakulteten vid universitetet i Tartu, där hon undervisar i civilrätt, avtalsrätt och om offentlig upphandling. Hon talar på Upphandlingskonferensen den 1-2 december.